Sąlygos ir taisyklės

HomeSąlygos ir taisyklės
Elektroninės prekybos sąlygos ir taisyklės
Šios Elektroninės prekybos sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp internetinės parduotuvės http://mokek-maziau.lt (toliau – Mokėk Mažiau, mes) ir Mokėk Mažiau kliento (toliau – Jūs) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios Mokėk Mažiau ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje. Internetinės parduotuvės http://mokek-maziau.lt valdytojas yra Linas Mėgelaitis, indv. veiklos Nr. 972563, buveinės adresas Naujoji g. 13, Pagryniai, Lietuvos Respublika.
I. Bendrosios nuostatos
1. Naudotis internetinės parduotuvės www.mokek-maziau.lt paslaugomis turi teisę:
1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.3. juridiniai asmenys;
1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2. Jeigu Jūs norite naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir perėjote prie tolimesnių veiksmų.
3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis internetinėje parduotuvėje www.mokek-maziau.lt ir/ar naudojantis jų funkcijomis saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei Mokėk Mažiau privatumo politika.
4. Prekių kainos, nurodytos internetinės parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes internetinėje parduotuvėje www.mokek-maziau.lt. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.mokek-maziau.lt yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Jums yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
5. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs internetinėje parduotuvėje www.mokek-maziau.lt suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Sutinku su pirkimo sąlygomis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp Mokėk Mažiau ir Jūsų, yra saugoma internetinėje parduotuvėje www.mokek-maziau.lt ir Jums gali būti prieinama elektronine forma.
6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą Mokėk Mažiau Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.
II. Jūsų TEISĖS IR PAREIGOS
1. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš internetinės parduotuvės www.mokek0maziau.lt kataloguose pateikiamų prekių.
2. Jūs, naudodamasis internetinės parduotuvės www.mokek-maziau.lt paslaugomis, sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
3. Jūs internetinės parduotuvės www.mokek-maziau.lt registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Jūs prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
4. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve www.mokek-maziau.lt.
5. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis internetinės parduotuvės www.mokek-maziau.lt teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
6. Jūs privalote būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.
7. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti Mokėk Mažiau el.paštu info@mokek-maziau.lt. Mokėk Mažiau neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju, Mokėk Mažiau turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.
8. Mokėk Mažiau neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.
9. Kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. „cookies„). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais. Išsamią informaciją apie Mokėk Mažiau internetinėje parduotuvėje naudojamus slapukus galite rasti Mokėk Mažiau privatumo politikoje.
III. Mokėk Mažiau teisės ir pareigos
1. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Mokėk Mažiau turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote Jūs pats.
2. Mokėk Mažiau pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
3.Mokėk Mažiau įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4. Mokėk Mažiau, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.
IV. Baigiamosios nuostatos
1. Mokėk Mažiau pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
3. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
4. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje.
6. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Product Categories
Follow:
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. "cookies"), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašus apie slapukus.
Accept More info